Nieuws

  • - Facebook Gemeente Nieuwegein
  • - Schoolvoetbal op AllesvanNieuwegein.nl
  • - Schoolvoetbal Nieuwegein gefilmd !!!!!!!!!!
  • - Toernooi 2016 groot succes
  • - De eerste woensdagmiddag
  • - Schitterende Medailles voor alle voetballers
  • - Steunt allen Rumahedi Foundation Nepal

Steunt allen Rumahedi Foundation Nepal

Ook dit jaar ondersteunt de Stichting United Jeugd een goed doel.
Dit jaar hebben we gekozen voor de Rumahedi Foundation in Nepal
die heel goed werk verrichten in een van de armste landen ter wereld.
In 2015 vond een zware aardbeving plaats in Nepal met vreselijke gevolgen.
Rumahedi Foundation Nepal heeft gezorgd voor noodhulp in afgelegen dorpen.
Voorts wordt medische hulp verleend en worden drinkwaterprojecten
uitgevoerd. Veel kinderen in Nepal zijn al blij als ze naar school kunnen.
Schoolvoetbal is een luxe die veel van hen niet kennen.

Wij hopen van ganser harte dat ouders, leraren en ieder ander die komt
kijken
de collectebus gaat vullen.

Uiteraard trekt het bestuur van de Stichting United Jeugd
ook zelf de portemonnee


Meer informatie over deze organisatie is te vinden op de website:

Rumahedi Foundation Nepal

logo v3 cutout 50
van loon klein
Copyright 2015 Violet88